Ako si pripraviť správny podklad pre montáž podlahy

03.04.2023

Pri samotnej príprave stavby existujú určite smernice/normy ako má vyzerať podklad, aký druh podkladu a aká rovnosť. Taktiež v každom balíku podlahy je vložený návod na vkladku, buď vo forme piktogramov, alebo textový návod. Prípadne ďalšie technické špecifikácie ako špeciálne použitie lepidla.

Vždy je najdôležitejší návod na pokládku daného výrobcu. STN normy môžu byť miernejšie alebo prísnejšie ako výrobca. V zásade platí, že treba nasledovať tie pravidla, kde si chcete vy uplatniť nejakú garanciu alebo reklamáciu.

Príprava podkladu

Mala by byť vykonaná kontrola:

Vlhkosti

Podklady musia byť dostatočné vyschnuté. To zodpovedá obsahu vlhkosti najviac 2%. V praxi sa najviac využíva na meranie vlhkosti "Karbidová metóda" za použitia CM prístroja. Je to jediná uznávaná metóda merania vlhkosti podkladu (cementové a betónové podklady).

Digitálna forma merania má len informačný charakter. Čo sa týka drevostavieb a teda drevených podkladov CM prístroj nezohráva úlohu. Použiť môžete narážací alebo digitálny vlhkomer.

Pevnosti povrchu

Podklad musí tvoriť uzatvorenú samonosnú vrstvu.

Pri neoficiálnej a rýchlej forme môžete použiť orezavací nôž. Oficiálne sa skúška vykonáva predpísanou mriežkou tzv.Vrypová skúška podkladu. Pri danej skúške sa do podkladu vrypovým prístrojom vyryjú rovnobežné čiary pod uhlom 40° – 60° a následne sa vyhodnotí miera poškodenia povrchu. Kontroluje sa hĺbka a šírka rýh.

Kontrola klimatických podmienok

Pred, počas a po pokládke musia byť splnené tieto podmienky: ƒ

 • teplota vzduchu v miestnosti min. 18°C ƒ
 • povrchová teplota podlahy min. 15°C ƒ
 • relatívna vlhkosť vzduchu od 40 do 70%.

Kontrola čistoty podkladu

Podklad musí byť vždy povysávaný a čistý.

Úprava podkladu pre podlahu

Podklad pripravený na pokládku podlahy musí byť suchý, čistý, bez separačných činidiel, bez prasklín a rovný a jeho pevnosť v ťahu a pevnosť v tlaku musí byť v súlade s normami DIN 18365 a DIN 18202. Zároveň musia byť dodržané zvýšené nároky na rovnosť podkladu, pričom prípadné rozdiely nesmú presiahnuť 2 mm/m.

Ak je podklad nevyhovujúci musí sa odstrániť, alebo upraviť vhodnou metódou. Používajú sa rôzne metódy ako napr. pieskovanie, brúsenie alebo ďalšie úpravy povrchu ako:

Samonivelizačná hmota

 • Vyrovnávanie krivosti podkladu
 • Zvýšená priľnavosť podkladu
 • Absorpcia
 • Podpora pre ďalšiu úpravu povrchu

Penetrácia

 • Lepšia absorpcia podkladu
 • Eliminovanie tvorby prachu
 • Prevencia proti priesaku vlhkosti
 • Vytvorenie vrstvy pre lepšiu adhéziu podkladu
 • Vyššia pevnosť celku